מרכז למצטיינים

 

במרכז למצטיינים ביבנה מתקיימות תכניות העשרה לתלמידים מצטיינים, שכבות גיל ג'-ו', שאותרו באמצעות מבחני איתור של משרד החינוך, ולתלמידים מצטיינים, שהומלצו כתלמידים מצטיינים על ידי בתי הספר היסודיים המזינים את התכנית.

 

מחוננים, ביסמארט, מרכז מחוננים ומצטיינים יבנה