פתרון

האות אי ממוקמת בצד אחד, ואלו האותיות איי בי סי ודי ממוקמות בצד האחר.

הביטוי המסתתר הוא:

אי בודד

 

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2018