פתרון

המשותף לכל החיות הוא שהשמות של בעלי החיים ממש לא קשורים לסוג של בעל החיים:

דב נמלים הוא לא דב , כלב ים הוא לא כלב, אריה ים לא אריה, וסוס יאור לא סוס.

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2018