פתרון

מחלקים את 9 הכדורים ל-3 שלישיות. שוקלים שתיים מהן על המאזניים:

אם אחת מן השלישיות כבדה יותר, סימן שהכדור הכבד נמצא שם, ואם שתיהן שוקלות אותו דבר, סימן שהכדור הכבד נמצא בשלישייה שלא נשקלה (זאת שקילה אחת).

את השלישיה שהכדור נמצא בה שוקלים, כאשר שוקלים שני כדורים, אחד בכל צד.

אם אחד הכדורים שוקל יותר, זהו הכדור הכבד.

אם שניהם שוקלים אותו דבר, הכדור שלא נשקל הוא הכדור הכבד.

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2018