פתרון

האות הבאה בסדרה היא ת.

הסבר:

א - אחד, ש - שתיים, ש - שלוש, א - ארבע, ח - חמש, ש - שש, ש - שבע, ש - שמונה.

הבא יהיה ת', שזה תשע.

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2018