פתרון

אתם לא רואים את הדלת באוטובוס.

אם הייתם רואים את הדלת - האוטובוס היה נוסע ימינה, ובגלל שאין דלת, אז המשמעות היא שהדלת בצד השני, ולכן הוא נוסע שמאלה.

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2018