פתרון

אתם עכשיו תהיו מקום 2 , כי עקפתם את מקום 2, מה שאומר שהייתם במקום 3 , וקיבלתם את המקום של מקום 2.

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2018