הקורסים שיועברו לתלמידים מצטיינים בשנה"ל תש"פ

תקציר הקורסים לשנה"ל תש"פ -יום ב'

השנה העשרנו את התוכנית הרב שנתית ללימודי פיתוח תוכנה. הקורסים תואמים את מיומנויות המאה ה - 21 התוכנית היא רב שנתית ומוסיפה לתלמיד ידע משמעותי בכל שנה. יחד עם זאת, כל קורס עומד בפני עצמו, ואינו מהווה תנאי מקדים לקורס אחר. חומרי ההוראה בקורס הינם חלק מסביבת תוכן U IN GAME המאושרת על ידי משרד החינוך לתלמידי היסודי וחטיבת הביניים בתחומי פיתוח אפליקציות ופיתוח משחקי מחשב. הסביבה היא ייחודית, אינטרנטית ומכילה חומרים דיגיטאליים בעברית ללמידה בקצב אישי.

תקציר הקורסים לשנה"ל תש"פ - יום ד'

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2018