הדרישות מבתי הספר המזינים ע"פ חוזר מנכ"ל 1.5-1

 

מחויבות בתי הספר המזינים

התלמידים המחוננים הלומדים במרכזים הייחודיים נעדרים באופן קבוע מיום לימודים אחד בשבוע בבית ספרם, ולכן מוטלות על בית ספרם החובות המפורטות להלן:

         1)   תכנון מערכת שעות המקלה על התלמיד המחונן ביום היעדרותו מבית הספר

         2)   תיאום תאריכים ואירועים מיוחדים (חלוקת תעודות, טיולים וכדומה) עם תכנית הפעילות של מרכז המחוננים

         3)   השתתפות במפגשים עם מרכזי העשרה להעמקת הידע בנושא המחוננות, להכרת המאפיינים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים של

               התלמידים המחוננים ולסיוע במציאת פתרונות פרטניים/ מערכתיים עבורם.

         4)   שיתוף פעולה עם מרכז המחוננים בתיאום ביקורים של הצוות החינוכי (מנהל, יועץ, מחנך, מורים מקצועיים וכד') במרכז המחוננים להכרת

               פעילותו של התלמיד המחונן מקרוב

         5)   קיום קשר שוטף של בית הספר עם יועץ מרכז המחוננים לצורך ליבון בעיות הנוצרות מפעילות תלמיד בשתי מסגרות חינוכיות ומציאת

               פתרונות משותפים

         6)   יצירת מסגרת מתואמת ויציבה שתאפשר לתלמיד המחונן התעדכנות והשלמת החומר הנלמד והמטלות שהחסיר (יש להדגיש את

                מחויבות ביה"ס לסייע לתלמיד להשלים את הפערים הלימודיים הנוצרים בעקבות היעדרותו הקבועה מיום לימודים).

 

בברכה,

אבינועם לוין

מנהל מרכז מחוננים ומצטיינים - בי"סמארט

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2018