חזון בי"סמארט, המרכז למחוננים ומצטיינים יבנה:

 

חזון המרכז נולד משילוב בין החזון האישי של מורי המרכז ומוביליו, תוך שמירה על רוח הדברים והחזון של האגף למחוננים ומצטיינים.

"אגף למחוננים ולמצטיינים שואף להנחיל ולהוביל תרבות שבה המצוינות היא ערך מרכזי".

"בחזוננו חולקים בו  זמנית ערכים של מצוינות אישית ואנושית, התעלות ומובילות, תוך מחויבות ורגישות לחברה. אנו מחויבים ליצירת סביבות למידה תומכות רגשית, גמישות ודינאמיות, שבהן יתאפשרו שיח מאתגר ויצירת ידע חדש". 

"הסביבה שבשאיפה" שלנו ייחודה בעצם היותה קהילייה לומדת, שבה תלמידים ומורים שווים בסקרנותם ובמחויבותם לקחת זה את זה שוב ושוב לשדות חדשים, בלתי ידועים. כך תיפתחנה למורים ולתלמידים אפשרויות חדשות להעצמת מכלול היבטי התודעה, למתן ביטוי לכישוריהם הייחודיים וליצירת דפוסי לימוד וחינוך הולמים, תוך התחדשות מתמדת."

מורי המרכז ביבנה מאמינים בהעצמה וטיפוח של התלמידים. אלה יביאו אותם לצמיחה  אישית, חברתית, מאפשרים ביטוי לרגש ולחלקים הקוגניטיביים.

תהליכי הלמידה יעשו תוך למידה חווייתית מתוך מטרה לעורר סקרנות מוטיבציה וחשיבה "מחוץ לקופסה".

במרכז אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח תחומי האומנות השונים. העיסוק באומנויות תורם להכנה לעולם בו אנו נדרשים למשימות מורכבות, הדורשות חשיבה יצירתית ומקורית. אנו נכוון את התלמידים לחשוב בכוחות עצמם, וניתן להם כלים להגיע לתובנות והחלטות באופן עצמאי, תוך הכרות מיטבית עם עצמם והסביבה בה הם נמצאים, על אף ההשפעות החיצוניות השונות אליהם הם חשופים.

בתחום המיומנויות נמשיך לעבוד על פיתוח גמישות חשיבתית, פיתוח דיאלוג ופיתוח עבודת צוות תוך נתינת כבוד הדדי.

במרכז מושם דגש רב על ראיית התלמיד באופן אישי, וראיית צרכיו השונים, מתן מענה אישי ,תוך עבודה על הסתגלות לסביבה בה התלמיד נמצא.

מורי המרכז פועלים בתקווה שהבוגרים, ירגישו מחויבות לעם ישראל, ויפעלו בהמשך לקידום הרעיון הציוני, תוך שמירה על ערכי חברה שוויונית, פתוחה, ואוהבת.

הוראת המחוננים והמצטיינים מחייבת אותנו המורים לראות בתלמידים שווים לעשייה. אנו צופים ומקווים כי התלמידים המחוננים והמצטיינים יהוו את חוד החנית של הדור הבא ומטרתנו המשותפת היא להכינם ברוח זו לעולם.

 

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020