מערכת שעות מצטיינים תלמידי כיתות ה' - ו' | יום שני

מערכת שעות מצטיינים תלמידי כיתות ג' - ד' | יום רביעי - מחצית א'

מערכת שעות מצטיינים תלמידי כיתות ג' - ד' | יום רביעי- מחצית ב'

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2018