קורסים חדשים - תכנית מצטיינים - כיתות ג' - ד'

קורסים חדשים - תכנית מצטיינים - כיתות ה' - ו'

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2018