כתובת המקום:

האלון 39 יבנה, מרכז למדעים ואומנויות אשכול פיס.

כתובת למשלוח דואר:

אשכול הפיס ת.ד. 5028 יבנה​.

 

מנהלת המרכז למחוננים ומצטיינים יבנה

ד"ר אבינועם לוין

מייל:     

טלפון:   

רכזת תכנית מצטיינים

עינב רחבלסקי - מלכי

מייל:     malkieinav77@gmail.com

טלפון:   052-3289363

מזכירה

כרמלה עשור

מייל:     eshkolyavne@gmail.com

טלפון:   08-9322184

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020