חדש

מה חדש

דבר המנהל

כיום, יותר מבכל תקופה אחרת, יש חשיבות רבה לקיום המרכז כאי של שפיות עבור ילדיכם. וכמקום שיכיל פרמטרים כמו המפגש (גם אם הוא מרחוק) עם קבוצת השווים, מורים/מנחים בעלי שיעור קומה ותכונות המאפשרות להם להיות מבוגרים משמעותיים עבור ילדכם ללא קשר לתחומי העניין אותם הם מעבירים, אתגרים קוגניטיביים ועיסוק במגוון מיומנויות והרגלי חשיבה שהמרכז מקנה, ובעיקר תחושה של "בית"-  של שייכות ושל הבנה שיש מקום שבו רואים אותי באמת ויודעים גם להבין אותי.

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020