אאוריקה! האנציקלופדיה של הסקרנות

https://eureka.org.il/


"אאוריקה" היא אנציקלופדיה שונה מאנציקלופדיות אחרות שאתם מכירים. כולם מכירים את ויקיפדיה, שהיא מקור מידע מופלא ומלא מידע ותוכן, מקום נפלא להגיע אליו כשאנחנו מחפשים משהו.
האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020