אומנות לחנוכה - ילדי כתה ג


תלמידי כיתה ג׳ בפרוייקט לחנוכה בקורס ״שפת היצירה״.

התלמידים התבקשו לעצב חנוכייה לפי נושא שקשור לעולמם הפנימי.

חג שמח!

#חנוכה2015 #כתהג #שעוראומנות

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020