הזמנה לערב חשיפה- תוכנית מצטיינים


לכבוד

הורי ותלמידי תכנית המצטיינים.

שלום רב

הזמנה לערב חשיפה- תוכנית מצטיינים

תכנית המצטיינים של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ממשיכה לפעול גם בשנה"ל תשע"ט.

במתכונת של יומיים בשבוע, ימי שני ורביעי, בין השעות 16:30-19:15.

התוכנית נבנתה תוך הצמדות לצרכיהם המיוחדים של התלמידים המצטיינים.

השנה הוספנו גם קורסים חדשים מעניינים ומרתקים.

על מנת לשמוע על התכניות הנכם מוזמנים לערב חשיפה אשר יתקיים בתאריך 27.8.2018, יום שני בשעה 19:00.

ערב זה מיועד לתלמידי כיתות ד'-ו', אשר אותרו כמצטייני החינוך ותלמידים ממשיכים.

בסיום החשיפה נקיים הרשמה לקורסים השונים.

על מנת לקיים הרשמה עליכם למלא טפסים בצורה מקוונת באתר האינטרנט

מצ"ב קישור: https://goo.gl/forms/C5rA49zR21cGGFEm2

להצטייד במזומן או צ'קים לפקודת הקרן לקידום החינוך.

התשלום עבור שני קורסים הנו 1650 ₪ וניתן לחלקו לשלושה תשלומים כדלקמן:

10.09.2018

10.10.2018

10.11.2018

נשמח לראותכם,

נירה קלמר- מנהלת בית הספר למחוננים ומצטיינים.

עינב רחבלסקי- מלכי – מרכזת תכנית המצטיינים.


האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020