הפסקות פעילות. כתבה וצילמה דינה היימן


בכל יום ד במבואה עומדים לרשות התלמידים משחקי קופסא וחידונים, אשר עוזרים להם להעביר את ההפסקות בין השעורים בצורה מהנה וביחד.

#הפסקותפעילות

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020