הצגת פרויקטים בקורס מוזיקה בעידן ההיטק


הצגת פרויקטים בקורס "מוזיקה בעידן ההיטק", שם למדו התלמידים בכתות ד-ו: מה זה אקוסטיקה, איך הקול מתנהג בחללים שונים, זיהום רעש כזיהום סביבתי ועוד. בפרויקטים התבקשו התלמידים לבנות קופסאות מבודדות רעש, שמטרתן לבודד את הרעש שיכנס לקופסא. התלמידים מדדו את מידת הרעש שנכנס לקופסא בעזרת מכשיר מיוחד. כל קבוצה קיבלה משוב על תהליך העבודה שלה: ניצול חומרים ותקציב, עבודת צוות, יצירתיות, מקוריות, שימושים נוספים לקופסא ועוד

#מוזיקהבעידןההיטק #הצגתפרויקטים

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020