לקטים ציידים


בתחילת הקורס "לקטים-ציידים", סקרנו בחטף את קיצור תולדות האנושות ובהמשך אנו מנסים להתחקות אחר הדפוסים, המנהגים, היכולות ושאר המאפיינים של קבוצות לקטים-ציידים שונות. אנו נעזרים בסרטים, ספרים וחשוב מכל בונים ויוצרים מפרי הדמיון האישי של כל אחד מהמשתתפים.
האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020