מסתכלים על המציאות במשקפיים סוריאליסטים

אנו מקיימים תחרות יצירת ריצופים מענינים ומקוריים - שילחו את התוצרים שיצרתם עפ"י הסרטון למייל של אבינועם.


lavinoams@gmail.com


ובקרוב נכריז על הזוכים
האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020