מתוך הקורס "לשחק במדע" - כתות ג בונים דגמים קטנים של כיפות גיאודזיות. כתב וצילם אבינועם לוין

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020