סיכום הקורס שעשועי מדע - כיתה ג'

בקורס שאלנו איפה אנחנו נתקלים במדע בחיי היום יום.

למדנו על הקשר בין הביצה לניוטון, למדנו על ארכימדס ועל הקשר שלו למדע.

למדנו על תחומי מדע שונים כמו פיזיקה, כימיה וביולוגיה.

נפגשנו עם מושגים כמו: ציפה, מתח פנים, מרכז מסה, חשמל סטטי, אטומים ועוד...

הסרטונים מסכמים את הפעילות של הסמסטר.

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020