עבודות תלמידי כיתה ד בקורס יוצרים מסביב לעולם בהשראת ציורי הפרסקו של פומפיי. כתבה וצילמה לאה שץ

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020