קורס אומנות היכולת בתכנית למצטיינים


תלמידי כתות ה-ו בקורס אומנות היכולת התמודדו השבוע עם אתגר "על גלגלים". במסגרת הפעילות הקבוצתית התלמידים עשו שימוש בערכות להרכבה עצמית של כלי תחבורה. התוצאה הסופית היא מתקן שניתן לרכב עליו. הערכות מודולריות, כך שניתן לבנות מהן תוצרים שונים. עמיקם מדריך הקורס התלהב מאוד מהכישרון שהפגינו הילדים והמוטיבציה לעמוד במשימה. ויותר מהכל, שמח שקבוצת הבנות הוובילה את התוצאה הכיתתית. יישר כוח!#קורסאומנותהיכולתתשעז

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020