קורס גינה אקולוגית - כתה ה


בקורס גינה אקולוגית אנו לומדים להכיר את המקום בו אנו חיים, הביוספירה. אנו מטפחים מרחב מעודד צמיחה גם לילדים וגם למרכיבי הטבע. אופי הפעילות מקנה ערכי קיימות, אחריות חברתית ואהבת הסביבה והטבע.#כתהה #קורסגינהאקולוגית

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020