שבוע היצירתיות והחדשנות -בבית הספר למחוננים ומצטיינים יבנה

הורים יקרים שלום!

ברצוננו להציג בפניכם את "יציאת מצריים 2019"

ביום זה הצגנו בפני התלמידים מבוא לנושא ביו-מימיקרי (טכנולוגיה המבוססת על

חיקוי הטבע). התלמידים נדרשו להתמודד עם בעיות ואתגרים שעמדו בפני בני ישראל

במהלך יציאת מצרים והמסע במדבר, כשהם יוצרים פתרונות המבוססים על עולם החי

והצומח ומוצאים דרכים ליישם אותם.


האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020