שעור אומנות לכתות ג-ד


תלמידי כיתות ג׳ מחזיקים מפה דמיונית בהשראת הסיפור של הקוסם מארץ עוץ.

כיתות ד למדו על האימפריה הרומית ועל פומפיי ועצבו חדרים בטכניקת הפרסקו


#שעוראומנות #כתהג #כתהד

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020