שעור אומנות עם תלמידי כתה ג


תלמידי כיתה ג' המציאו ויצרו בעבודה קבוצתית קרונות של רכבת וכך הם יצאו למסע דמיוני. כל קבוצה חשבה על עיצוב החלל ועל הפעילויות המיוחדות שתתקיימנה בקרון שלה. תכננה ומימשה את הרעיונות בצבע וחומר.

#אומנות #כתותג

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020