שעור מדעי כדור הארץ לכתות ו. כתב וצילם משה ריבן


בפעילות התלמידים היו צריכים למקם בסדר כרונולוגי מתאים תיבות טקסט המתארים את השתשלות האירועים מהמפץ הגדול ועד יצירת השמשות הראשונות. לא נדרש ידע מוקדם באסטרונומיה. בקיאות בעקרונות פיזיקליים, בהם הילדים אמורים כבר לשלוט (לחץ, טמפ', מצבי צבירה), אמורה לכוון ולסייע בבנייה נכונה של רצף האירועים. במידה והידע הזה חסר, הפעילות מציפה זאת והפער מטופל.

#מדעיכדורהארץ #כתהו #השתלשלותארועים

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020