שעור משותף להורים ולילדים בקורס "קיד קוד" בתכנית למצטיינים


בסוף סמסטר א' התקיים מפגש פתוח להורים וילדים בקורס קידקוד. נוכחות ההורים המוגברת ריגשה את הילדים אשר פתחו את המפגש בהצגה של מה למדו בקורס וכיצד השתמשו בידע.

קורס קידקוד נע על 3 צירים עיקריים: בסיס לפיתוח תוכנה, יצירה דיגיטאלית ופיתוח מיומנויות מחשב הנחוצות לעידן רווי טכנולוגיה. הפעילות העיקרית במפגש הייתה יצירת קיר אינטרנט משותף בו שיתפו התלמידים מהיצירות והחוויות שחוו בחלק בראשון של השנה. כל אחד עבד על המחשב שלו ומיד כולם ראו את מה שהאחרים הוסיפו.#שעורפתוח #קורסקידקוד

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020