תאטרון - יצירת דמויות וסצינות באמצעות מסיכה נטרלית

המסכה מנוטרלת מרגשות לכן ההבעה הפיסית מודגשת יותר. 

הילדים יצרו סצינות ללא מילים והקהל הצופה מנוש את הסיפור מאחורי המופע.

שמנו דגש על מקום,עלילה ודמויות.


האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020