תרגול עקרונות החשיבה המדעית בשיעור מדעי כדור הארץ. כתב וצילם משה ריבן


מתוך שעור מדעי כדור הארץ לכתות ג

התלמידים תרגלו שלבים שונים של עקרונות החשיבה המדעית: בחירת נושא מחקר, ניהול תצפית ושימת לב למירב הפרטים ובחינת שיטות תיעוד שונות (כתיבה, ציור, צילום, הסרטה...).

#מדעיכדורהארץ #כתותג #עקרונותהחשיבההמדעית

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020