תרגיל קולנוע לתלמידי כתה ו


במהלך צילומים לסרטי אנימציה בסוף שנה, תלמידי כתות ו משתמשים בשיטת סטופ מושן בציור, דגמים ואנימציה ממוחשבת כשהם משלבים סיפורים עכשוויים - אישיים וסיפורים תנ״כיים אודות שבטי ישראל.#קולנוע #כתהו

האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020