HOUR OF CODE - השתתפות בפעילות בינלאומית בתכנית למחשבים


בשבוע שעבר התלמידים הלומדים בקורסים קיד קוד ופיתוח משחקי מחשב בתכנית למצטיינים (תלמידים מכתות ג-ד) לקחו חלק בפרויקט בינלאומי בשם "hour of code". מדובר ביוזמה אשר החלה בארה"ב להפצת תחום למידת התכנה, אשר באה כמענה לקריאת נשיא ארה"ב ברק אובמה, שכל ילד ידע לכתוב קוד (לתכנת). במסגרת הפעילות עסקו התלמידים בתכנות כאמצעי לפתרון בעיות שמתעוררות אצל דמויות דיסני החדשות מואנה וחבריה. מליוני תלמידים ביותר מ 180 מדינות לקחו חלק בשעת קוד בכל העולם, ובישראל – הקבוצה הגדולה ביותר של תלמידים שהשתתפו במיזם, היא מיבנה (יותר מ 800 תלמידים הלומדים במסגרות בוקר ואחהצ).


האלון 39 יבנה. טלפון: 08-9322184. פקס: 077-5270049. דואר אלקטרוני: eshkolyavne@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לבי"סמארט, מרכז למחוננים ומצטיינים יבנה, 2020